Afmelden lidmaatschap

Afmelden lidmaatschap

In het kader van de Wet van Dam inzake abonnementen en lidmaatschap willen wij de leden erop wijzen, dat het beëindigen van het lidmaatschap altijd schriftelijk of per e-mail dient te gebeuren. Deze opzegging dient uiterlijk op 1 december in het bezit van de secretaris te zijn, zodat dit op tijd verwerkt kan worden. Wanneer er geen opzegging is ontvangen wordt het lidmaatschap steeds stilzwijgend met 1 jaar verlengd en zal voor het gehele jaar contributie in rekening gebracht worden.