Wedstrijd deelname

Wedstrijd deelname

Geacht lid,

Bij deze ontvangt u het nieuwe schietregister. Zoals je kunt zien zijn we afgestapt van de “normale” schietboekjes en hebben gekozen voor een klapper. In het schietregister is een aparte pagina opgenomen voor het aftekenen van clubwedstrijden. Deze pagina wordt 1 keer per jaar verstrekt en toont aan dat je wedstrijden schiet. Dit omdat de minister in de Circulaire wapens en munitie die verplichte wedstrijddeelname voor verlofhouders heeft vastgelegd. In deze circulaire is nu als voorwaarde opgenomen dat als je .een aanvraag voor een verlof doet, dan wel over een verlof beschikt, je moet kunnen aantonen dat jij in wedstrijd verband een door de KNSA gereglementeerde of erkende tak van de schietsport beoefend. Als je niet meedoet kan je verlof volgend jaar niet worden verlengd. Voor verdere informatie zie KNSA.nl of de nieuwe circulaire wet wapens en munitie. De clubwedstrijden kunnen alleen afgetekend worden door bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft hiervoor een aparte stempel. Als je een wedstrijd hebt geschoten dien je de kaart ter controle te overleggen aan een bestuurslid, waarna je register en kaart gestempeld zullen worden. In het geval dat er geen bestuurslid aanwezig is, kun je de kaart zoals gewoonlijk door de gleuf deponeren. De eerst volgende keer dat je aanwezig bent en er is een bestuurslid maak hem hierop attent en hij zal de kaart alsnog afstempelen. Zolang de kaart niet is afgestempeld, zal hij niet worden geteld. Het is voldoende om aan één verenigingscompetitie deel te nemen ongeacht het aantal vuurwapens op je verlof. Indien je officiële wedstrijden schiet, heeft het bovenstaande geen betrekking op jou. Je dient echter wel bij verlenging van je verlof te kunnen overleggen dat je externe wedstrijden schiet. Je staat natuurlijk vrij om ook aan de interne competitie deel te nemen Mocht je nog vragen hebben over bovenstaande spreek mij gerust aan of mail naar: info@ssvremington.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur Stef Ariaens Voorzitter