Alle berichten van: Algemeen

Uitleg formulieren presentieregisters SSV Remington

De presentieregisters van SSV Remington zijn aangepast, vanaf 28-09-2017 dient iedereen deze nieuwe presentieregisters te gebruiken. Bij de presentielijst voor leden en aspiranten dient voortaan ook het KNSA nummer te worden ingevuld, voor verdere uitleg zie onderstaande link. Uitleg formulieren presentieregisters SSV Remington Verhuur en inschrijf lijsten

Aanname jeugdleden

Deze worden aangenomen als aspirant-lid en ze blijven dit tot hun 18 jarige leeftijd. Ze krijgen op hun 17 jarige leeftijd de factuur voor entreegeld {250,-} Als deze is voldaan kunnen ze lid van onze vereniging worden volgens de normale procedure. De contributie is de helft van een volledig lidmaatschap. We melden ze aan bij […]

Wedstrijd deelname

Geacht lid, Bij deze ontvangt u het nieuwe schietregister. Zoals je kunt zien zijn we afgestapt van de “normale” schietboekjes en hebben gekozen voor een klapper. In het schietregister is een aparte pagina opgenomen voor het aftekenen van clubwedstrijden. Deze pagina wordt 1 keer per jaar verstrekt en toont aan dat je wedstrijden schiet. Dit […]

Afmelden lidmaatschap

In het kader van de Wet van Dam inzake abonnementen en lidmaatschap willen wij de leden erop wijzen, dat het beëindigen van het lidmaatschap altijd schriftelijk of per e-mail dient te gebeuren. Deze opzegging dient uiterlijk op 1 december in het bezit van de secretaris te zijn, zodat dit op tijd verwerkt kan worden. Wanneer […]