Lidmaatschap

Interesse in de schietsport
Als je geïnteresseerd bent in de schietsport en je wilt misschien wel lid worden, klik dan hier op de link om een afspraak te maken. Dan maken we een afspraak om langs komen. Tijdens het bezoek wordt dan uitleg gegeven over de mogelijkheden in de schietsport, de verschillende disciplines, de opleiding die je krijgt en de mogelijkheden om recreatief of wedstrijden te gaan schieten.
Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te brengen als er een afspraak is gemaakt. Zonder geldige legitimatie krijg je geen toegang tot de vereniging. Bezoekers zonder afspraak worden niet tot de vereniging toegelaten.

Aanmelden
Als je besluit om je als aspirant aan te melden wordt op de vereniging een aanvraag voor lidmaatschap ingevuld en zal SSV Remington je aanmelding in overweging nemen.
Wanneer je als aspirant wordt aangenomen krijg je van SSV Remington een aanvraagformulier om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) bij de gemeente aan te vragen. Na ca. 2 weken krijg je bericht over de uitkomst van de aanvraag.
Krijg je van justitie bericht dat er geen bezwaar is voor lidmaatschap van SSV Remington, dan kan je je aanmelden als aspirant. Hiervoor maak je wederom een afspraak via de email.

Als je de Verklaring Omtrent Gedrag niet krijgt is het niet mogelijk om lid te worden van onze schietvereniging. Let op dit is ongeacht de discipline die je wil gaan schieten dus ook voor luchtschutters.

Inschrijven als aspirant
Wanneer je een VOG hebt ontvangen en er is via de email een afspraak gemaakt, neem je voor de inschrijving de volgende zaken mee:

 • De originele VOG (niet ouder dan 1 maand na afgifte door justitie)
  Voor sportschutters met een eigen verlof is de VOG niet van toepassing. Met een kopie van het 1e verlofblad (2 kanten) kan de aspirant bij de KNSA worden aangemeld.
 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Een pasfoto

Ballotage en basisopleiding
SSV Remington hanteerd een ballotage tijd van tenminste 6 en ten hoogste 9 maanden.
In de 1e periode van 3 maanden dient de verplichte cursus, geweer en pistool met een schietvaardigheidsproef te worden afgerond. De training/cursus wordt gegeven door instructeurs welke door de KNSA zijn opgeleid. De cursus heeft een doorlooptijd van ca. 2 maanden.
Ervaren sportschutters gaan een paar maal met een instructeur de baan op. Als dit naar tevredenheid van de instructeur verloopt kan hij/zij zelfstandig gaan schieten. Aankomende leden dienen eveneens de VVF-cursus van de KNSA te volgen.

Voor schutters die al enige tijd aantoonbaar in de schietsport actief zijn is deze cursusperiode niet van toepassing. Onze instructeurs zullen beoordelen of je schietvaardigheid voldoet aan de door SSV Remington gestelde eisen.
De aspirant wordt tijdens de ballotageperiode door het bestuur, ballotagecommissie en onze instructeurs beoordeeld of hij/zij veilig met de vuurwapens omgaat en zich sociaal in de vereniging opstelt.

Stapsgewijs

 1. Afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en eventueel invullen aanmeldingsformulier.
 2. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen op het gemeentehuis bij de afdeling Burger- en Publiekzaken.
 3. Afspraak maken om de aanvraag lidmaatschap en een eigen verklaring (persoonlijke vragen t.a.v. de schietsport) in te vullen. De VOG en een pasfoto inleveren en de betalingen regelen.
 4. Na aanmelding en afgeven KNSA licentie afspraak maken voor aanvang cursus.
 5. Na ca. 3 maanden en een positief afgeronde proef van schietvaardigheid kan de aspirant zelfstandig deelnemen aan de schietoefening.
 6. Na 6 maanden besluit het bestuur of de aspirant volwaardig lid van de SSV Remington wordt.

Afspraak maken
Een afspraak maken voor een bezoek aan de vereniging wordt uitsluitend gemaakt via de onderstaande link “Afspraak maken”.
Spontaan bezoek aan de vereniging of telefonisch een afspraak proberen te maken is niet mogelijk in verband met het inplannen van de afspraken.