Over Ons

Gehuisvest op een der prachtigste stukjes natuur, welke het Noord-Limburgse land kent “De Versen”, zo’n vier kilometer buiten de bebouwde kom van Venray gelegen. Het lijkt een beetje in the middle of nowhere maar de schijn bedriegt een meer geschikte locatie is nauwelijks te vinden. Een accommodatie helemaal verscholen in het groen.

Een jonge vereniging opgericht op 30 november 1991, tot bloei getrokken onder haar eerste voorzitter Wim Hoeijmakers. Immers nam hij samen met 8 enthousiaste medeschutters het initiatief tot oprichting van deze vereniging. Het was deze groep enthousiastelingen die op zoek ging naar een geschikte locatie. Daar er geen bestaande accommodatie voorhanden was werd al snel besloten zelf de handen uit de mouwen te gaan steken en een accommodatie te gaan realiseren. Ondanks het ontbreken van bouwkundige vaardigheden en dat er bij tijd en wijle sprake was van een lichte onderschatting van de werkzaamheden, maakten inzet, ijver en samenwerking deze gebreken in zijn geheel teniet.

25 meter baan
In het geheel niet ontmoedigd door het uitblijven van vergunningen en geschikte locatie, bleef de groep doorgaan met plannen, tekenen en zoeken naar dé geschikte locatie. Nadat de eerste geschikte locatie als gevolg van de gewijzigde plannen rond Vliegveld de Peel als niet realiseerbaar moest worden afgedaan werd de ideale plek gevonden “De Versen”. Midden in het groen ging men na het groene licht van de Gemeente aan de slag. Vergunningen werden na de nodige discussies en papierengeschuif gerealiseerd. Financiering werd gezocht en door al in een vroeg stadium contact te zoeken met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kon een plan worden opgesteld met een solide onderbouwing, samen met de bank en de leden kon zo de financiering worden gerealiseerd. Naast de persoonlijke inzet van de leden vroeg dit plan echter ook om een financiële bijdrage van de leden. Iedereen was dol enthousiast en deze laatste horde werd ook snel genomen. Nadat de randvoorwaarden waren ingevuld kon de bouwcommissie onder leiding van Piet Leijssen hun nieuwe ideeën omzetten in de praktijk.

Gerealiseerd werd met ieders inspanning een complete 25 en 100 meter schietbaan. In eerste instantie waren zowel de 25 als 100 meter tunnel niet als doorloopbanen gepland. In het geval van de 25 meter baan is daar op teruggekomen, hierdoor werd de baan direct geschikt om ook dynamische disciplines te schieten. De 100 meter tunnel is zoals van het begin af aan de bedoeling was niet hoger dan 1.50 meter geworden. Met wel een looppad voor baanonderhoud. Er is voor een zandvloer met V-vorm gekozen die in het midden meer verdiept is. Het grote voordeel daarvan is dat het geluid bijna onmiddellijk gedempt wordt. Zowel de 25 als de 100 meterbaan hebben zand als kogelvanger wat milieutechnisch een zeer verantwoorde keuze is. Kort voor het schieten wordt het zand door een sprinklerinstallatie bevochtigd. Door een uitgekiend ventilatiesysteem blijft zelfs bij het schieten met zwartkruit geen rook in de tunnel hangen. Teneinde het geheel te complementeren werd aan de schietbanen een schitterende kantine annex toeschouwerruimte gebouwd waar naast de sporter ook alle geïnteresseerden de sportieve prestaties kunnen volgen. Voordat vanuit de kantine de banen betreden kunnen worden, komt men in een toeschouwers ruimte. In deze ruimte, afgesloten middels een glazen wand, heeft men alle mogelijkheden om de schutter ongestoord gade te slaan op zijn schietpunt. Door de goede isolatie is hier nagenoeg geen geluid te horen vanaf de banen. Een perfecte plek om als bezoeker de eerste indrukken van de schietsport op te doen. De exploitatie van de accommodatie verliep in de eerste jaren zo voorspoedig dat er al heel snel werd gedacht aan uitbreiding. Deze plannen konden uiteindelijk van fantasie omgezet worden in realiteit omdat ook na de uitvoering van de plannen een gezonde financiële basis overeind bleef.. Onderleiding van onze nieuwe voorzitter Fred Bok werden de plannen aangepakt en een flinke uitbreiding gerealiseerd.

Met 2 nieuwe 100 meter tunnels en een mooie nieuwe instructie ruimte werd de accommodatie aangepast aan de nieuwste eisen en kunnen er nu voortaan ook nationale en internationale wedstrijden georganiseerd worden. Sinds de realisering van deze nieuwbouw zijn er al vele van deze wedstrijden georganiseerd.

100 meter baan
We kunnen dus nu met trots zeggen dat wij als vereniging een zeer mooi schietsportcentrum bezitten, waar onze nationale en internationale huurders de mogelijkheid hebben om tegen zeer acceptabele voorwaarden hun sport te beoefenen.

Natuurlijk zijn er al plannen voor de volgende uitbreiding.